Kunngjøring / Program for gudstjenesten:

Ekstraordinære tiltak grunnet Korona-krisen

Adventistkirken i Sandefjord holder stengt til over påske. Kirken åpnes først når ØND/DNU mener det er forsvarlig.

 

Alle mindre arrangement avlyses også. Det gjelder Bønnegrupper, Ungdomssamlinger, Påfyll, Åpent Hjem, Styremøter.

Vår Pastor Tore vil dele Guds Ord med oss ved streaming på Facebooksiden Venner av Adventkirken hver Sabbat kl 12:00. Dette starter førstkommende Sabbat (21.03.20).